Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘เทคนิคการขาย’ Category


การวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย
(PLANNING & TARGET
)

.

นักขายส่วนใหญ่รู้ว่า การวางแผนเป็นสิ่งที่สำคัญและต้องทำก่อนการลงมือปฏิบัติงาน

แต่นักขายส่วนใหญ่กลับลงมือทำงานโดยไม่มีการวางแผน

ทั้งนี้ก็เพราะ การวางแผนเป็นสิ่งที่นักขายส่วนใหญ่ไม่ชอบทำไม่อยากทำ

ดังนั้น เมื่อเราปรารถนาจะเป็น นักขายมืออาชีพ

จึงต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนก่อนเสมอ

และการวางแผนที่ดีนั้น ย่อมจะต้องเริ่มต้นด้วยการกำหนด “เป้าหมาย” ที่ดีก่อน

เปรียบได้กับคำกล่าวที่ว่า

“ถ้าเรายังไม่รู้ว่าจะเดินทางไปที่ไหน ก็คงไม่สามารถวางแผนการเดินทางได้”

การกำหนดเป้าหมายนั้น มีหลักการสำคัญที่จะทำให้เรากำหนดเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งหลักการนี้ถูกเรียกว่า SMART นั่นคือ

.
 การกำหนดเป้าหมายตามหลัก SMART

.
S = Specific ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และเข้าใจง่าย
M = Measurable เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลได้
A = Achievable ท้าทายและสามารถบรรลุได้
R = Realistic เป็นจริงได้ สมเหตุสมผล
T = Time-frame มีกรอบเวลาที่แน่นอน

หากเราล้มเหลวในการวางแผน ก็เท่ากับเราได้ วางแผนที่จะล้มเหลวแล้วนั่นเอง

.

ตัวอย่างการกำหนดเป้าหมาย

เป้าหมาย                                                                   ความสำคัญ (ลำดับ)   ระยะเวลา

ข้าพเจ้าต้องมีรายได้ปีละ 1 ล้านบาท                      (…….)    สิ้นปี2552

ข้าพเจ้าต้องเก็บออมเงินเดือนละ 2 หมื่นบาท            (…….)    ม.ค.2552

ข้าพเจ้าต้องติดคุณวุฒิ MDRT                             (…….)    ปี 2552

ข้าพเจ้าต้องซื้อรถ BENZ E200KOM(ใหม่)     (…….)    1 ม.ค.2553

ข้าพเจ้าต้องซื้อบ้านราคา 3 ล้าน                 (…….)    ภายในปี พ.ศ.2552

.

เป้าหมายเป็นของคุณ และไม่มีใครมาขโมยเป้าหมายของคุณไปได้ เว้นแต่ตัวของคุณเองยินยอม

.

การวางแผน (PLANNING)

การวางแผน คือ การแปรเปลี่ยน เป้าหมาย ที่ปรารถนาให้มาเป็น วิธีการ ที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้

นอกจากนั้นแผนการที่ดีจะช่วยให้นักขายมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

มีการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต หรือเพื่อทำให้ปัญหานั้นๆทุเลาเบาบางลง

และยังเป็นการช่วยให้นักขายลดการเอา อารมณ์ มาเป็นตัวกำหนดการทำงาน

และช่วยควบคุมนักขายให้ทำกิจกรรมที่ส่งผลต่อเป้าหมาย การวางแผนจึงเปรียบเสมือน เข็มทิศ นำทางไปสู่ความสำเร็จนั่นเอง

.

ความเป็นจริงก็คือ เราควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้ แต่เราสามารถควบคุมกิจกรรมที่จะต้องทำได้

และเมื่อเราทำกิจกรรมที่ถูกต้องแล้ว กิจกรรมเหล่านั้นก็จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่เราต้องการนั่นเอง

ดังนั้น นักขายจึงต้องนำเอา กิจกรรมที่จำเป็นต้องทำและเป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อยอดขาย

มากำหนดเป็นแผนการปฏิบัติงาน นั่นเอง

.

ข้อสรุปท้ายบท : สิ่งสำคัญ 2 ประการ ที่นักขายทุกคนต้องดำเนินการก่อนการลงมือปฏิบัติงาน คือ

1. การตั้งเป้าหมาย และเป้าหมายที่ดีนั้น จะต้องมีความชัดเจน เป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้ ที่สำคัญก็คือ เป้าหมายนั้นจะต้องยิ่งใหญ่และท้าทาย แต่มีความสมเหตุสมผลเป็นจริงได้ และมีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนด้วย

2. การวางแผนงาน เมื่อกำหนดเป้าหมายแล้ว จะต้องมีการวางแผนงาน โดยแปรเปลี่ยน เป้าหมาย ให้เป็นกิจกรรมที่นักขายจะต้องทำ

.


บล็อกรวมสิ่งดีดีที่มีให้จาก : พละชัย ฟูเกียรติพงษ์

Advertisements

Read Full Post »


ขอเชิญชม VDO การบรรยายพิเศษ เรื่อง เคล็ดลับการขาย หัวข้อ เทคนิคการปิดการขาย โดยสุดยอดวิทยากรที่จะมาเปิดเผยเคล็ดลับวิธีการขายที่ใช้ได้จริง อ.พละชัย ฟูเกียรติพงษ์ ด้วยลีลาการบรรยายที่สนุกสนานเร้าใจ แต่เต็มไปด้วยเนื้่อหาสาระและเคล็ดลับวิธีการขาย ตลอดเวลา 2 ชั่วโมงเต็ม ซึ่งทั้งหมดถูกนำมาลงไว้ให้ดูได้ที่ “บล็อก” เพื่อให้สามารถรับชมและเรียนรู้เทคนิคการขายที่สำคัญที่สุด นั่นคือ การปิดการขาย อย่างมืออาชีพนั่นเอง

กดลิ้งค์ข้อความข้างใต้นี้เพื่อรับชม ฟรี!!!

วีดีโอ ดีดี ที่อยากแบ่งปัน: VDO เคล็ดลับการขาย – เทคนิคการปิดการขายอย่างมืออาชีพ

.
.

Read Full Post »

.

เทคนิคการเปิดใจลูกค้า หรือผู้มุ่งหวัง

.

ตัวแทนประกันชีวิตมักจะถูกสอนว่า…

สิ่งสำคัญที่สุดของการเข้าพบนั้นก็คือ “การเปิดใจ”

ซึ่งคำว่า การเปิดใจ นั้นหมายถึง…

การสร้างความสัมพันธ์ หรือความรู้สึกเป็นมิตร ระหว่างตัวแทนกับผู้มุ่งหวัง

 เพื่อให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน

ซึ่งมีแนวทางในการสนทนา ดังนี้

.

1)      จงพูดคุยในสิ่งที่เขารู้สึกภาคภูมิใจ      

ด้วยหลักการที่ว่า…

“มนุษย์ปรารถนาที่จะบอกเล่า ถึงสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาจากความเพียรพยายาม

จากการต่อสู้ฟันฝ่า และสิ่งที่เขาได้มาด้วยความยากลำบาก

เพื่อตอกย้ำความภาคภูมิใจในตนเอง”

ซึ่งมีหัวข้อที่นักขายสามารถใช้เป็นแนวทางในการสนทนาได้ ดังนี้

–          วิธีคิดในการเริ่มต้นธุรกิจของเขา

–          อุปสรรคขวากหนามที่เขาต้องพบต้องเผชิญ

–          หรือสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จเช่นในวันนี้

–          รางวัล-เกียรติบัตร ที่เขาได้รับจากแวดวงธุรกิจ หรือสังคมของเขา

–          รางวัล-ชัยชนะ ที่เขาได้รับจากการแข่งขันกีฬา หรือได้รับจากงานอดิเรกของเขา

.

2)      จงพูดคุยในสิ่งที่เขาชื่นชอบ

มีผู้กล่าวไว้ว่า “คนชอบในสิ่งใด ก็จะมีสิ่งนั้นอยู่รอบๆ หรืออยู่ตัวใกล้ๆเขาเสมอ”

โดยสังเกตสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเขา เช่น เครื่องตกแต่ง เครื่องประดับ ฯลฯ

และนำมาเป็นหัวข้อหรือแนวทางในการสนทนา  เช่น

–          กีฬา เช่น ฟุตบอล กอล์ฟ

–          ของสะสม เช่น แสตมป์ ของโบราณ

–          เครื่องราง ของขลัง เช่น พระเครื่อง

–          เครื่องประดับ เช่น เพชร ลูกปัด

–          ความสวย ความงาม และการดูแลสุขภาพ

–          การตกแต่งบ้าน เช่น ต้นไม้ ฟอร์นิเจอร์

.

3)      จงพูดคุยในเรื่องครอบครัวของเขา หรือคนที่เขารัก

ทั้งนี้ก็เพราะ “บุคคลปรารถนาจะบอกเล่าถึงครอบครัวของเขา หรือบอกเล่าเกี่ยวกับบุคคลที่เขารัก”

ดังนั้น จงเตรียมหัวข้อแนวทางในการสนทนา เช่น

–          ต้นตระกูล ของเขา

–          ความดีงาม ความมีชื่อเสียง ของบิดา-มารดา

–          ความน่ารักของ บุตร ธิดา เป็นต้น

………………………………………………………………………………..

Free! ท่านสามารถเข้าไปอ่านหนังสือของผมทุกเล่มได้ที่

ลิงค์ ด้านล่าง ส่วนของ ความเห็น (Comment) ครับ

คลิ๊ก!!เพื่อไปยังบล็อกรวมสิ่งดีดีที่มีให้จาก : พละชัย ฟูเกียรติพงษ์

Read Full Post »